Infographic: Tác động của trí tuệ nhân tạo tới 7 ngành công nghiệp chủ chốt

Mặc dù còn những lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế con người thống trị thế giới, những giá trị to lớn mà nó mang tới cho chúng ta là điều không thể phủ nhận.


Theo Khám Phá