[Infographic] Sự khác nhau giữa tương tác ảo và thực tế ảo?

Tương tác ảo AR bổ sung thêm thông tin cho thực tế xung quanh bạn, trong khi công nghệ thực tế ảo VR sẽ chuyển bạn sang một dạng thực tế mô phỏng khác. Để biết rõ hơn, mời các bạn xem infographic sau đây!

Tìm hiểu thêm: